Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. NMP Pośredniczki Łask
Dzisiaj jest: Piątek, 24 wrzesień 2021
Garść informacji o KLO
Słowo wstępne

Katolickie Liceum Ogólnokształcące (KLO) jest szkołą średnią dla młodzieży żeńskiej i męskiej. Szkoła prowadzona jest pod patronatem Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Kształcenie i wychowanie uczniów opiera się na zasadach etyki katolickiej. Zadaniem szkoły jest umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia studiów wyższych. Kształcenie i wychowanie uczniów opiera się na pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli o wysokich kwalifikacjach. Szkoła realizuje ustalony dla liceum ogólnokształcącego program z przedmiotów obowiązkowych i stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Nasza szkoła
  1. Posiada uprawnienia szkół publicznych.
  2. Jest koedukacyjną szkołą niepubliczną, w której kształci się młodzież według zasad etyki katolickiej.
  3. Realizuje program przewidziany dla szkół średnich.
  4. Kształci i wychowuje uczniów w oparciu o pracę dydaktyczno wychowawczą nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami.
  5. Uczy informatyki w profesjonalny sposób i na profesjonalnym sprzęcie (posiada własną pracownię informatyczną).
  6. Uczy języków obcych w grupach (podstawowa i zaawansowana): angielski, niemiecki, łaciński.
  7. Organizuje wyjazdy na krajowe i zagraniczne targi informatyczne.
  8. Organizuje wyjazdy dydaktyczno-turystyczne krajowe i zagraniczne.
Dyrekcja

prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak

Urodziłem się w Poddębicach koło Łodzi. Młodość oraz następny etap edukacyjny związałem ze Zduńską Wolą. A trzeci już tylko z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Tu zdobyłem wszystkie swoje stopnie i tytuły naukowe. Tu pracuję w Politechnice Wrocławskiej i w Katolickim LO. Tu także założyłem rodzinę. Uczę studentów, licealistów, a czasami i gimnazjalistów i... wciąż lubię to, co robię. Nauka jest moją pasją życiową.

 

 

 

 

 

mgr Elżbieta JóźwiakWicedyrektor
mgr Elżbieta Jóźwiak

Życie to najpiękniejsza przygoda, jaką mógł nam Bóg zafundować. Ale co zrobić, aby życia nie przegapić? Wiele lat szukałam swojego miejsca w tej przygodzie, malując, pisząc (wiersze i nie tylko), ucząc się, poznając świat. Pochodzę z Drezdenka koło Gorzowa Wlkp. Życie ciekawiło mnie i wzywało, choć wciąż szukałam tego, co jest moim przeznaczeniem. Tu we Wrocławiu spotkałam swoją miłość. Tu uczyłam się macierzyństwa na czworgu moich dzieci. Jednak prawdziwy entuzjazm zaowocował dopiero, gdy powstało Katolickie LO. Wiele lat pracuję z młodzieżą ucząc i wychowując. Moje serce jest jak "autobus", znajdą w nim miejsce dzieci własne i szkolne.

 

odwiedzono nas: 7431285 razy