Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. NMP Pośredniczki Łask
Dzisiaj jest: Czwartek, 04 marzec 2021
Geneza Katolickiego LO
Cudowny Medalik oraz Apostolat Maryjny

Historia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Najświętszej Maryi Panny Pośredniczki Łask we Wrocławiu nierozłącznie związana jest z Apostolatem Maryjnym, Jego czcigodnym założycielem i pierwszym Dyrektorem - ks. prof. dr hab. Teofilem Herrmannem. Idea apostolstwa świeckich wywodzi się wprost od Matki Bożej Pośredniczki Łask. W dniu 27. listopada 1830 roku ukazała się Najświętsza Panna Maryja skromnej zakonnicy - obecnie św. Katarzynie Laboure. Misja jaka została jej powierzona sprowadza się do życia doskonałego w prostocie powszedniego dnia. Życie takie, z pozoru powszednie, wymaga samodyscypliny, ofiary i zakotwiczenia w Bogu. Najświętsza Panna Maryja, aby umocnić i uświęcić tych, którzy wybiorą taką drogę powierzyła św. Katarzynie Laboure misję wykonania medalika, dziś potocznie zwanego Cudownym Medalikiem. Za jego pośrednictwem dokonywały się liczne nawrócenia, uzdrowienia i ocalenia w niebezpiecznych sytuacjach. Cudowny Medalik jest czytelnym znakiem miłości, opieki, troski, pomocy i obecności Maryi w naszym życiu. Uczy nas, dzięki swej symbolice, o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, o jej Pośrednictwie Łask, o Duchowym Macierzyństwie, a względem nas o zbawczym współcierpieniu i Jej Królewskiej godności. Krzyż na Cudownym Medaliku obrazuje nieskończoną Miłość Boga. Dwa serca Jezusa i Maryi stanowią wezwanie do przemiany naszego życia, a dwanaście gwiazd wskazuje na nasze apostolskie obowiązki. Działalność jaką zaproponował ks. Teofil Herrmann w Apostolacie Maryjnym jest dla ludzi... zapracowanych. Często tak mówił, że jest to praca dla tych, którzy nie mają czasu. Niech każdy działa w dziedzinie, w której jest najlepszy. "Zorganizujcie Szkołę Matki Bożej Pośredniczki Łask, aby pośredniczyła w łaskach Boga dla nowego pokolenia"- powiedział ks. Dyrektor Teofil Herrmann do Elżbiety i Ireneusza Jóźwiaków z Wrocławia. I tak się stało. We Wrocławiu powstało Katolickie Liceum Ogólnokształcące założone, co jest niezwykłe, przez osobę świecką, Apostołkę Maryjną - Elżbietę Jóźwiak. Maryja kieruje tym przedsięwzięciem od zamysłu do chwili obecnej.

 

odwiedzono nas: 6529674 razy