Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. NMP Pośredniczki Łask
Dzisiaj jest: Czwartek, 04 marzec 2021
Misja szkoły

W pierwszym roku była jedna, dwudziestoosobowa klasa. Uczyli się zarówno młodzi ludzie, jak i kadra apostolskiego podejścia w edukacji. Uznaliśmy, że czas jest tym, czego brakuje najbardziej młodemu człowiekowi. Poświęcamy zatem ten czas również poza szkołą na spotkaniach w domach, na wyjazdach rekolekcyjnych, integracyjnych i edukacyjnych. Staramy się, aby szkoła zachowała swój kameralny charakter. W klasach jest do 20 osób. Te warunki są komfortem dydaktycznym i wychowawczym przede wszystkim dla uczniów. Nauczyciele znają swoją młodzież nie tylko z imienia i nazwiska, a będąc przez lata dobieranym gronem, stanowią jedność w wielości, tak aby każdy uczeń mógł znaleźć mistrza dla siebie. Szkoła zaczęła swoją pracę od wypożyczanych pomieszczeń i pomocy naukowych. Obecnie wszystkie pomoce naukowe są własnością szkoły i wciąż je uzupełniamy. Najdroższa była sala komputerowa. Dziś ma dostęp do internetu i jest w sieci. Biblioteka szkolna zabezpiecza lektury w 70%. Dydaktyczne filmy video i lektury ilustrują przekazywaną wiedzę i są rokrocznie uzupełniane. 

Organizacja roku szkolnego zawiera w sobie uroczystości roku liturgicznego, Święta Narodowe oraz rozrywkowe. Pragniemy, aby każdy nowoprzyjęty uczeń przyjął w dniu święta Patronki Cudowny Medalik i był pod opieką Niepokalanej.

odwiedzono nas: 6529677 razy